török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Table of Contents
Fihrist
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
List of Figures
Figürler Listesi
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
List of Tables
Tablolar Listesi
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendix
Ek / İlave
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossary
Terimler Sözlüğü
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliography
Kaynakça
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
İndeks / Endeks / Katalog
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban