svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Table of Contents
Innehållsförteckning
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
List of Figures
Lista av figurer
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
List of Tables
Tabellförteckning
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendix
Appendix
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossary
Ordlista
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliography
Bibliografi
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban