spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Table of Contents
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
List of Figures
Lista de Figuras
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
List of Tables
Lista de Tablas
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendix
Apéndice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossary
Glosario
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliography
Bibliografía
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Índice Alfabético
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban