orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Table of Contents
Содержание
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
List of Figures
Список тезисов
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
List of Tables
Список таблиц
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendix
Приложения
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossary
Глоссарий
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliography
Библиография
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Индекс, указатель
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban