spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
En términos generales, coincido con X porque...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Comprendo su planteamiento...
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
ฉันยอมรับว่า...
Coincido totalmente en que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Respaldo completamente la idea de que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Difiero completamente en relación a...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
En contraste con..., ... muestra...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
... en contraste con... es/son...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... es similar a... en lo referente a...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... y... difieren en relación a...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

ฉันจะพูดว่า...
Podría decir que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
ดูเหมือนว่า...
A mi parecer...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
ในความคิดเห็นของฉัน...
En mi opinión...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
ในความคิดเห็นของฉัน...
Desde mi punto de vista...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
ในความคิดเห็นของฉัน...
Soy de la opinión de que...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
A mi parecer... debido a que...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
ยอมรับ...แต่...
Es cierto que..., pero...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
ในทางตรงกันข้าม...
Por el contrario,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
ในอีกด้านหนึ่ง...
Por una parte...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
ในอีกด้านหนึ่ง...
Por otra parte...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
ถึงแม้ว่า...
A pesar de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
ถึงแม้ว่า...
A pesar de que...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
โดยบังเอิญ...
Cabe acotar...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
นอกจากนี้...
Además,...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted