holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Ik begrijp zijn/haar punt.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
ฉันยอมรับว่า...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

ฉันจะพูดว่า...
Ik zou zeggen dat ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
ดูเหมือนว่า...
Het lijkt mij dat ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
ในความคิดเห็นของฉัน...
Naar mijn mening ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
ในความคิดเห็นของฉัน...
Vanuit mijn standpunt ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
ในความคิดเห็นของฉัน...
Ik ben van mening dat ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
ยอมรับ...แต่...
Toegegeven ..., maar ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
ในทางตรงกันข้าม...
Integendeel, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
ในอีกด้านหนึ่ง...
Enerzijds ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
ในอีกด้านหนึ่ง...
Anderzijds ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
ถึงแม้ว่า...
Ondanks ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
ถึงแม้ว่า...
Ondanks het feit dat ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
โดยบังเอิญ...
Bijkomend ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
นอกจากนี้...
Bovendien ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted