eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
ฉันยอมรับว่า...
Mi tute konsentas, ke...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Mi tute malkonsentas, ke...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
En kontrasto al..., ...montras...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
...per kontrasto kun...estas...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
...estas simila al... rilate...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
La unua..., kontraste, la dua...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

ฉันจะพูดว่า...
Mi dirus, ke...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
ดูเหมือนว่า...
Ŝajnas al mi, ke...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
ในความคิดเห็นของฉัน...
Miaopinie…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
ในความคิดเห็นของฉัน...
El mia vidpunkto...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
ในความคิดเห็นของฉัน...
Mi estas de la opinio, ke...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
ยอมรับ...แต่...
Certe..., sed...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Koncedita, ..., tamen...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
ในทางตรงกันข้าม...
Kontraŭe, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
ในอีกด้านหนึ่ง...
Unuflanke...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
ในอีกด้านหนึ่ง...
Aliflanke…
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
ถึงแม้ว่า...
Malgraŭ…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
ถึงแม้ว่า...
Malgraŭ la fakto ke...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Science/Historie parolanta...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
โดยบังเอิญ...
Parenteze...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
นอกจากนี้...
Krome...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted