dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
ฉันยอมรับว่า...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Jeg er stærkt uenig i at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
I modsætning til..., ...viser...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
...i modsætning til... er...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
...er lig... i forbindelse med
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

ฉันจะพูดว่า...
Jeg ville sige at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
ดูเหมือนว่า...
For mig virker det som om at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
ในความคิดเห็นของฉัน...
Efter min mening...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
ในความคิดเห็นของฉัน...
Fra mit synspunkt...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
ในความคิดเห็นของฉัน...
Jeg er af den mening at...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Det er min opfattelse at... fordi...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
ยอมรับ...แต่...
Indrømmet..., men...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Selvom, ikke desto mindre...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
ในทางตรงกันข้าม...
Derimod,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
ในอีกด้านหนึ่ง...
På den ene side...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
ในอีกด้านหนึ่ง...
På den anden side...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
ถึงแม้ว่า...
På trods af...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
ถึงแม้ว่า...
Til trods for det faktum at...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Videnskabeligt/historisk set...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
โดยบังเอิญ...
I øvrigt...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
นอกจากนี้...
Endvidere...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted