cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
ฉันยอมรับว่า...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
... na rozdíl od... je/jsou...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... a... se liší, pokud jde o...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
První... na rozdíl od druhého...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

ฉันจะพูดว่า...
Řekla bych, že...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
ดูเหมือนว่า...
Zdá se mi, že...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
ในความคิดเห็นของฉัน...
Podle mého názoru...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
ในความคิดเห็นของฉัน...
Z mého pohledu...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
ในความคิดเห็นของฉัน...
Jsem toho názoru, že...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
ยอมรับ...แต่...
Nelze popřít, že..., ale ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
ในทางตรงกันข้าม...
Naopak/Naproti očekávání...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
ในอีกด้านหนึ่ง...
Na jedné straně...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
ในอีกด้านหนึ่ง...
Na druhé straně...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
ถึงแม้ว่า...
Navzdory...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
ถึงแม้ว่า...
Navzdory tomu, že...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Vědecky/Historicky vzato...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
โดยบังเอิญ...
Mimochodem...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
นอกจากนี้...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted