svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Demek istediğini anlıyorum.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
...'a tamamen katılıyorum.
Jag håller helt med om att ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
...'a karşılık ... gösterir ki ...
I motsats till ..., ... visar ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...'a karşın ...'daki ...
... till skillnad från ... är...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... liknar ... när det gäller ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Demek istediğim ...
Jag skulle säga att ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Bana öyle görünüyor ki ...
För mig verkar det som att ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Bence ...
Enligt min åsikt ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Benim bakış açıma göre ...
Från min synpunkt sett ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
... görüşündeyim.
Jag är av den uppfattningen att ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
İnancıma göre ... çünkü ...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Visserligen ... men ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Ancak buna karşıt olarak ...
Tvärtom ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Bir açıdan baktığımızda ...
Å ena sidan ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Diğer açıdan baktığımızda ...
Å andra sidan ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
... olmasına rağmen
Trots ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
... gibi bir gerçeğe rağmen
Trots att ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Antiparantez ...
För övrigt/Förresten ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Buna ilaveten ...
Dessutom ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted