eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Demek istediğini anlıyorum.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
...'a tamamen katılıyorum.
Mi tute konsentas, ke...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Mi tute malkonsentas, ke...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
...'a karşılık ... gösterir ki ...
En kontrasto al..., ...montras...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...'a karşın ...'daki ...
...per kontrasto kun...estas...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
...estas simila al... rilate...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
...kaj... malsamas en terminoj de...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
La unua..., kontraste, la dua...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Demek istediğim ...
Mi dirus, ke...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Bana öyle görünüyor ki ...
Ŝajnas al mi, ke...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Bence ...
Miaopinie…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Benim bakış açıma göre ...
El mia vidpunkto...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
... görüşündeyim.
Mi estas de la opinio, ke...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
İnancıma göre ... çünkü ...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Certe..., sed...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Koncedita, ..., tamen...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Ancak buna karşıt olarak ...
Kontraŭe, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Bir açıdan baktığımızda ...
Unuflanke...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Diğer açıdan baktığımızda ...
Aliflanke…
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
... olmasına rağmen
Malgraŭ…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
... gibi bir gerçeğe rağmen
Malgraŭ la fakto ke...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Science/Historie parolanta...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Antiparantez ...
Parenteze...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Buna ilaveten ...
Krome...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted