olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Si può comprendere il punto di vista di...
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Jag håller helt med om att ...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
I motsats till ..., ... visar ...
A differenza di..., ... mostra...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... till skillnad från ... är...
In contrasto con..., .... è...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... liknar ... när det gäller ...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... e... differiscono in termini di...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Jag skulle säga att ...
Si potrebbe dunque affermare che...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
För mig verkar det som att ...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Enligt min åsikt ...
Secondo il mio punto di vista...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Från min synpunkt sett ...
Da una prospettiva prettamente personale...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jag är av den uppfattningen att ...
Sono dell'idea che...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Spostando l'attenzione verso...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Visserligen ... men ...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Tvärtom ...
Al contrario...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Å ena sidan ...
Da un lato...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Å andra sidan ...
Dall'altro...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Trots ...
A dispetto di...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Trots att ...
Nonostante si ritenga che...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Scientificamente/Storicamente...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
För övrigt/Förresten ...
A tal proposito...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Dessutom ...
Inoltre...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted