kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
一般来说,我同意...,因为...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
人们较倾向于同意...,因为...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
我能理解他/她的观点。
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Jag håller helt med om att ...
我完全同意...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
我完全赞同...的观点。
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
总的来说,我不同意...,因为...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
我强烈不同意...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jag är helt och hållet emot idén att ...
我坚决反对...的观点
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... och ... är lika/olika när det gäller ...
就...方面,...和...相似/不同
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
I motsats till ..., ... visar ...
和...比,...表明...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... till skillnad från ... är...
对比...,...是...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... liknar ... när det gäller ...
在...方面,...和...是相似的
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
在...方面,...和...不同
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
第一...,与此对比,第二...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
...和...的一个不同点是...,而...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Jag skulle säga att ...
我想说的是...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
För mig verkar det som att ...
对我来说,它像是...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Enligt min åsikt ...
在我看来...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Från min synpunkt sett ...
我认为...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jag är av den uppfattningen att ...
我的观点是...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Det är min åsikt att ... eftersom ...
我相信...,因为...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Låt oss nu analysera/undersöka ...
现在让我们分析/转到/研究...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Visserligen ... men ...
诚然...,但是...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
...是对的,但是事实上...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
诚然...,但是...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Tvärtom ...
相反...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Å ena sidan ...
一方面...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Å andra sidan ...
另一方面...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Trots ...
尽管...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Trots att ...
尽管...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
从科学/历史角度讲...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
För övrigt/Förresten ...
附带说一句...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Dessutom ...
此外...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted