holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Jag håller helt med om att ...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
I motsats till ..., ... visar ...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... till skillnad från ... är...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... liknar ... när det gäller ...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Jag skulle säga att ...
Ik zou zeggen dat ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
För mig verkar det som att ...
Het lijkt mij dat ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Enligt min åsikt ...
Naar mijn mening ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Från min synpunkt sett ...
Vanuit mijn standpunt ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jag är av den uppfattningen att ...
Ik ben van mening dat ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Visserligen ... men ...
Toegegeven ..., maar ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Tvärtom ...
Integendeel, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Å ena sidan ...
Enerzijds ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Å andra sidan ...
Anderzijds ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Trots ...
Ondanks ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Trots att ...
Ondanks het feit dat ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
För övrigt/Förresten ...
Bijkomend ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Dessutom ...
Bovendien ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted