finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Jag håller helt med om att ...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
I motsats till ..., ... visar ...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... till skillnad från ... är...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... liknar ... när det gäller ...
... muistuttaa ... suhteessa...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Jag skulle säga att ...
Voisin sanoa, että...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
För mig verkar det som att ...
Vaikuttaa siltä, että...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Enligt min åsikt ...
Mielestäni...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Från min synpunkt sett ...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jag är av den uppfattningen att ...
Olen sitä mieltä, että...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Uskon, että..., sillä...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Visserligen ... men ...
Kieltämättä..., mutta...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Tvärtom ...
Päinvastoin...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Å ena sidan ...
Toisaalta...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Å andra sidan ...
Toisaalta...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Trots ...
Huolimatta...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Trots att ...
Huolimatta siitä, että...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
För övrigt/Förresten ...
Ohimennen...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Dessutom ...
Lisäksi...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted