eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Jag håller helt med om att ...
Mi tute konsentas, ke...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Mi tute malkonsentas, ke...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... och ... är lika/olika när det gäller ...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
I motsats till ..., ... visar ...
En kontrasto al..., ...montras...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... till skillnad från ... är...
...per kontrasto kun...estas...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... liknar ... när det gäller ...
...estas simila al... rilate...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
La unua..., kontraste, la dua...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Jag skulle säga att ...
Mi dirus, ke...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
För mig verkar det som att ...
Ŝajnas al mi, ke...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Enligt min åsikt ...
Miaopinie…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Från min synpunkt sett ...
El mia vidpunkto...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jag är av den uppfattningen att ...
Mi estas de la opinio, ke...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Visserligen ... men ...
Certe..., sed...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Koncedita, ..., tamen...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Tvärtom ...
Kontraŭe, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Å ena sidan ...
Unuflanke...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Å andra sidan ...
Aliflanke…
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Trots ...
Malgraŭ…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Trots att ...
Malgraŭ la fakto ke...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Science/Historie parolanta...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
För övrigt/Förresten ...
Parenteze...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Dessutom ...
Krome...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted