dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Jag håller helt med om att ...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Jeg er stærkt uenig i at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
I motsats till ..., ... visar ...
I modsætning til..., ...viser...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... till skillnad från ... är...
...i modsætning til... er...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... liknar ... när det gäller ...
...er lig... i forbindelse med
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Jag skulle säga att ...
Jeg ville sige at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
För mig verkar det som att ...
For mig virker det som om at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Enligt min åsikt ...
Efter min mening...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Från min synpunkt sett ...
Fra mit synspunkt...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jag är av den uppfattningen att ...
Jeg er af den mening at...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Det er min opfattelse at... fordi...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Visserligen ... men ...
Indrømmet..., men...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Selvom, ikke desto mindre...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Tvärtom ...
Derimod,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Å ena sidan ...
På den ene side...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Å andra sidan ...
På den anden side...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Trots ...
På trods af...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Trots att ...
Til trods for det faktum at...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Videnskabeligt/historisk set...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
För övrigt/Förresten ...
I øvrigt...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Dessutom ...
Endvidere...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted