cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Jag håller helt med om att ...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
I motsats till ..., ... visar ...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... till skillnad från ... är...
... na rozdíl od... je/jsou...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... liknar ... när det gäller ...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... a... se liší, pokud jde o...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
První... na rozdíl od druhého...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Jag skulle säga att ...
Řekla bych, že...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
För mig verkar det som att ...
Zdá se mi, že...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Enligt min åsikt ...
Podle mého názoru...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Från min synpunkt sett ...
Z mého pohledu...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jag är av den uppfattningen att ...
Jsem toho názoru, že...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Visserligen ... men ...
Nelze popřít, že..., ale ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Tvärtom ...
Naopak/Naproti očekávání...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Å ena sidan ...
Na jedné straně...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Å andra sidan ...
Na druhé straně...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Trots ...
Navzdory...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Trots att ...
Navzdory tomu, že...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Vědecky/Historicky vzato...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
För övrigt/Förresten ...
Mimochodem...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Dessutom ...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted