vietnámi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
... giống với... ở chỗ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
... và... khác nhau ở chỗ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
Tôi cho rằng...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
Tôi thấy rằng...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
Cá nhân tôi cho rằng...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
Theo quan điểm của tôi...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
Tôi mang quan điểm rằng...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
Trái lại,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
Một mặt,...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
Mặt khác,...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
Mặc dù...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
Mặc dù/Bất chấp...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
Nhân tiện/Nhân thể...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted