thai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
ฉันยอมรับว่า...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
ฉันจะพูดว่า...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
ดูเหมือนว่า...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
ยอมรับ...แต่...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
ในทางตรงกันข้าม...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
ถึงแม้ว่า...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
ถึงแม้ว่า...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
โดยบังเอิญ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
นอกจากนี้...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted