portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
Tende-se a concordar com...porque...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
Percebe-se o seu propósito.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
É consenso que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Tende-se a discordar de...porque...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
Discorda-se totamente de/do/da...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
Opõe-se à idéia que...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
Em contraste com..., mostra que...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
...em contraste com...é/são...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
...e...diferem em termos de...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Examina-se/Analisa-se agora...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
Reconhecidamente..., mas...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Reconhecidamente....Porém...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
Ao contrário,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
Por um lado...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
Por outro lado...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
Apesar de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
A despeito de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
Incidentalmente...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
Além disso,...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted