orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
Согласие
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
Я понимаю его/ее точку зрения.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
Я полностью согласен, что...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
Я совершенно не соголасен с...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
И наоборот, ... показывает...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
В отличие от...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
... и ... различаются в понимании ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Первое...., второе, напротив, ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
Я бы предположил, что...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
Мне кажется, что...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
Я считаю, что...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
По моему мнению...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
Я придерживаюсь мнения, что...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
Я полагаю, что...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Нельзя не заметить, что ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
Согласен.., но...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Согласен,... , и тем неменее
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
Напротив,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
С одной стороны
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
С другой стороны...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
Несмотря на
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
Хотя...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
Говоря научным языком...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
Между прочим...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
Более того...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted