német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
Ich stimme völlig zu, dass...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
Ich würde sagen, dass...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
Es scheint mir, dass...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
Meiner Meinung nach...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
Von meinem Standpunkt aus...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
Ich bin der Ansicht, dass...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
Zugegebenermaßen... , aber...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
Im Gegenteil...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
Einerseits...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
Andererseits...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
Trotz...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
Im Übrigen...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
Darüber hinaus...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted