hindi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
... की तुलना मे, ... ... है.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
मेरा मानना है कि...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
मुझे लगता है कि...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
मेरी राय है कि...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
मेरे दृष्टिकोण से
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
मेरा मानना है कि
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
यह सच है कि..., लेकिन...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
यह सच है कि..., लेकिन...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
इसके विपरीत
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
एक तरफ से...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
दूसरी तरफ से
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
इन... के होते हुए भी...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
इन... के होते हुए भी...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
वैसे...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
इसके अतिरिक्त...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted