görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
Μου φαίνεται ότι...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
Κατά την γνώμη μου...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
Κατά την δική μου άποψη...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
Είμαι της γνώμης ότι...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
Βεβαίως..., αλλά...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
Αντιθέτως, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
Από τη μία...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
Από την άλλη...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
Παρόλο που...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
Παρά το γεγονός ότι...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
Παρεμπιπτόντως...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
Επιπροσθέτως...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted