arab | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
أتفق تماماً على أنّ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
على النقيض من... هو \ هم...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
...و ... يختلف من حيثُ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
يبدو لي أنّ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
في رأيِي...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
مِنْ وجهة نظري...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
على العكس، ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
من جهةٍ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
من جهةٍ أخرى...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
على الرغم من...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
وبالمناسبة فإنّ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
علاوة على ذلك...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted