angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
Broadly speaking, I agree with… because…
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
One is very much inclined to agree with… because…
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
I can see his/her point.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
I entirely agree that…
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
One is very much inclined to disagree with… because…
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
I strongly disagree that…
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
I am firmly opposed to the idea that…
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
…and…are similar/different as regards to…
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
In contrast to…, …shows…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
…by contrast with… is/are…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
…is similar to… in respect of…
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
…and… differ in terms of...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
The first…, by contrast, the second…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
One difference between… and… is that…, whereas…
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
I would say that…
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
It seems to me that…
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
In my opinion…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
From my point of view…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
I am of the opinion that…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
It is my belief that… because…
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Let us now analyze/turn to/examine…
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
Admittedly…, but…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
It is true that…, yet the fact remains that…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Granted, …, nevertheless…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
On the contrary, …
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
On the one hand…
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
On the other hand…
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
In spite of…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
Despite the fact that…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
Scientifically/Historically speaking…
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
Incidentally…
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
Furthermore…
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted