spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
En términos generales, coincido con X porque...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Cineva este de acord cu...deoarece...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Înţeleg punctul său de vedere.
Comprendo su planteamiento...
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Sunt în totalitate de acord că...
Coincido totalmente en que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Respaldo completamente la idea de que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Difiero completamente en relación a...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mă opun total ideii conform căreia...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
En contraste con..., ... muestra...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...în opoziţie cu...este/sunt...
... en contraste con... es/son...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... es similar a... en lo referente a...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... y... difieren en relación a...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Aş putea spune că...
Podría decir que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Impresia mea este că...
A mi parecer...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
După părerea mea,...
En mi opinión...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Din punctul meu de vedere...
Desde mi punto de vista...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Sunt de părere că...
Soy de la opinión de que...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Convingerea mea este că... deoarece...
A mi parecer... debido a que...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Admitem faptul că..., dar...
Es cierto que..., pero...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se admite faptul că..., însă...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Din contră,...
Por el contrario,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Pe de o parte...
Por una parte...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Pe de altă parte...
Por otra parte...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Contrar...
A pesar de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
În ciuda faptului că...
A pesar de que...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Întâmplător...
Cabe acotar...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Mai mult decât atât...
Además,...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted