lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Cineva este de acord cu...deoarece...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Înţeleg punctul său de vedere.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Sunt în totalitate de acord că...
W pełni się zgadzam z...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mă opun total ideii conform căreia...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...în opoziţie cu...este/sunt...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
....i...rożnią się pod względem...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Aş putea spune că...
Powiedziałbym, że...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Impresia mea este că...
Wydaje mi się, że...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
După părerea mea,...
Moim zdaniem...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Din punctul meu de vedere...
Z mojego punktu widzenia...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Sunt de părere că...
Jestem zdania, że...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Convingerea mea este că... deoarece...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Admitem faptul că..., dar...
Wprawdzie..., ale...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se admite faptul că..., însă...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Din contră,...
Przeciwnie, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Pe de o parte...
Z jednej strony...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Pe de altă parte...
Z drugiej strony...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Contrar...
Pomimo/Wbrew...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
În ciuda faptului că...
Pomimo faktu, że...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Întâmplător...
Nawiasem mówiąc, ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Mai mult decât atât...
Ponadto...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted