koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Cineva este de acord cu...deoarece...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Înţeleg punctul său de vedere.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Sunt în totalitate de acord că...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mă opun total ideii conform căreia...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...în opoziţie cu...este/sunt...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Aş putea spune că...
.....라고 말하고 싶습니다.
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Impresia mea este că...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
După părerea mea,...
제 생각에는, ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Din punctul meu de vedere...
저의 관점에서는, ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Sunt de părere că...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Convingerea mea este că... deoarece...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Admitem faptul că..., dar...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se admite faptul că..., însă...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Din contră,...
반대로, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Pe de o parte...
한편으로는 ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Pe de altă parte...
다른 한편으로는 ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Contrar...
... 에도 불구하고, ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
În ciuda faptului că...
... 한 사실에도 불구하고,
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Întâmplător...
부수적으로, ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Mai mult decât atât...
게다가, ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted