eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Cineva este de acord cu...deoarece...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Înţeleg punctul său de vedere.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Sunt în totalitate de acord că...
Mi tute konsentas, ke...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Mi tute malkonsentas, ke...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mă opun total ideii conform căreia...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
En kontrasto al..., ...montras...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...în opoziţie cu...este/sunt...
...per kontrasto kun...estas...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...estas simila al... rilate...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
La unua..., kontraste, la dua...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Aş putea spune că...
Mi dirus, ke...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Impresia mea este că...
Ŝajnas al mi, ke...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
După părerea mea,...
Miaopinie…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Din punctul meu de vedere...
El mia vidpunkto...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Sunt de părere că...
Mi estas de la opinio, ke...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Convingerea mea este că... deoarece...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Admitem faptul că..., dar...
Certe..., sed...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se admite faptul că..., însă...
Koncedita, ..., tamen...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Din contră,...
Kontraŭe, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Pe de o parte...
Unuflanke...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Pe de altă parte...
Aliflanke…
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Contrar...
Malgraŭ…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
În ciuda faptului că...
Malgraŭ la fakto ke...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Science/Historie parolanta...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Întâmplător...
Parenteze...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Mai mult decât atât...
Krome...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted