dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Cineva este de acord cu...deoarece...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Înţeleg punctul său de vedere.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Sunt în totalitate de acord că...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Jeg er stærkt uenig i at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mă opun total ideii conform căreia...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
I modsætning til..., ...viser...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...în opoziţie cu...este/sunt...
...i modsætning til... er...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...er lig... i forbindelse med
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...og... er forskellige med hensyn til...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Aş putea spune că...
Jeg ville sige at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Impresia mea este că...
For mig virker det som om at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
După părerea mea,...
Efter min mening...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Din punctul meu de vedere...
Fra mit synspunkt...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Sunt de părere că...
Jeg er af den mening at...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Convingerea mea este că... deoarece...
Det er min opfattelse at... fordi...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Admitem faptul că..., dar...
Indrømmet..., men...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se admite faptul că..., însă...
Selvom, ikke desto mindre...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Din contră,...
Derimod,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Pe de o parte...
På den ene side...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Pe de altă parte...
På den anden side...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Contrar...
På trods af...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
În ciuda faptului că...
Til trods for det faktum at...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Videnskabeligt/historisk set...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Întâmplător...
I øvrigt...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Mai mult decât atât...
Endvidere...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted