angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Broadly speaking, I agree with… because…
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Cineva este de acord cu...deoarece...
One is very much inclined to agree with… because…
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Înţeleg punctul său de vedere.
I can see his/her point.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Sunt în totalitate de acord că...
I entirely agree that…
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
One is very much inclined to disagree with… because…
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
I strongly disagree that…
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mă opun total ideii conform căreia...
I am firmly opposed to the idea that…
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
…and…are similar/different as regards to…
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
In contrast to…, …shows…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...în opoziţie cu...este/sunt...
…by contrast with… is/are…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
…is similar to… in respect of…
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
…and… differ in terms of...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
The first…, by contrast, the second…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
One difference between… and… is that…, whereas…
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Aş putea spune că...
I would say that…
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Impresia mea este că...
It seems to me that…
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
După părerea mea,...
In my opinion…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Din punctul meu de vedere...
From my point of view…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Sunt de părere că...
I am of the opinion that…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Convingerea mea este că... deoarece...
It is my belief that… because…
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Let us now analyze/turn to/examine…
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Admitem faptul că..., dar...
Admittedly…, but…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
It is true that…, yet the fact remains that…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se admite faptul că..., însă...
Granted, …, nevertheless…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Din contră,...
On the contrary, …
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Pe de o parte...
On the one hand…
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Pe de altă parte...
On the other hand…
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Contrar...
In spite of…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
În ciuda faptului că...
Despite the fact that…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Scientifically/Historically speaking…
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Întâmplător...
Incidentally…
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Mai mult decât atât...
Furthermore…
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted