holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

De modo geral, concorda-se com ... porque...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Tende-se a concordar com...porque...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Percebe-se o seu propósito.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
É consenso que...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tende-se a discordar de...porque...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Discorda-se totamente de/do/da...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Opõe-se à idéia que...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Em contraste com..., mostra que...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...em contraste com...é/são...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...e...diferem em termos de...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Ik zou zeggen dat ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Het lijkt mij dat ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Naar mijn mening ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Vanuit mijn standpunt ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Ik ben van mening dat ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Examina-se/Analisa-se agora...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Reconhecidamente..., mas...
Toegegeven ..., maar ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Reconhecidamente....Porém...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Ao contrário,...
Integendeel, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por um lado...
Enerzijds ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por outro lado...
Anderzijds ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Apesar de...
Ondanks ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A despeito de...
Ondanks het feit dat ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Cientificamente/ Historicamente falando...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Incidentalmente...
Bijkomend ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Além disso,...
Bovendien ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted