finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

De modo geral, concorda-se com ... porque...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Tende-se a concordar com...porque...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Percebe-se o seu propósito.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
É consenso que...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tende-se a discordar de...porque...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Discorda-se totamente de/do/da...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Opõe-se à idéia que...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Em contraste com..., mostra que...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...em contraste com...é/são...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
... muistuttaa ... suhteessa...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...e...diferem em termos de...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Voisin sanoa, että...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Vaikuttaa siltä, että...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Mielestäni...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omalta näkökantiltani katsoen...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Olen sitä mieltä, että...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Uskon, että..., sillä...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Examina-se/Analisa-se agora...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Reconhecidamente..., mas...
Kieltämättä..., mutta...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Reconhecidamente....Porém...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Ao contrário,...
Päinvastoin...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por um lado...
Toisaalta...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por outro lado...
Toisaalta...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Apesar de...
Huolimatta...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A despeito de...
Huolimatta siitä, että...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Cientificamente/ Historicamente falando...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Incidentalmente...
Ohimennen...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Além disso,...
Lisäksi...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted