cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

De modo geral, concorda-se com ... porque...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Tende-se a concordar com...porque...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Percebe-se o seu propósito.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
É consenso que...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tende-se a discordar de...porque...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Discorda-se totamente de/do/da...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Opõe-se à idéia que...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Em contraste com..., mostra que...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...em contraste com...é/são...
... na rozdíl od... je/jsou...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...e...diferem em termos de...
... a... se liší, pokud jde o...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
První... na rozdíl od druhého...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Řekla bych, že...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Zdá se mi, že...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Podle mého názoru...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Z mého pohledu...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Jsem toho názoru, že...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Examina-se/Analisa-se agora...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Reconhecidamente..., mas...
Nelze popřít, že..., ale ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Reconhecidamente....Porém...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Ao contrário,...
Naopak/Naproti očekávání...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por um lado...
Na jedné straně...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por outro lado...
Na druhé straně...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Apesar de...
Navzdory...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A despeito de...
Navzdory tomu, že...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Cientificamente/ Historicamente falando...
Vědecky/Historicky vzato...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Incidentalmente...
Mimochodem...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Além disso,...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted