thai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Согласие
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Я понимаю его/ее точку зрения.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Я полностью согласен, что...
ฉันยอมรับว่า...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Я всецело поддерживаю мнение, что...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Я совершенно не соголасен с...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Я совершенно не разделяю идею, что...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
И наоборот, ... показывает...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
В отличие от...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... похоже на ..., если принять во внимание...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... и ... различаются в понимании ...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Первое...., второе, напротив, ...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Одно из различий между ... и ..., однако...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Я бы предположил, что...
ฉันจะพูดว่า...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Мне кажется, что...
ดูเหมือนว่า...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Я считаю, что...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
По моему мнению...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я придерживаюсь мнения, что...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Я полагаю, что...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Нельзя не заметить, что ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Согласен.., но...
ยอมรับ...แต่...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Действительно..., и все же ... остается фактом
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Согласен,... , и тем неменее
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Напротив,...
ในทางตรงกันข้าม...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
С одной стороны
ในอีกด้านหนึ่ง...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
С другой стороны...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Несмотря на
ถึงแม้ว่า...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Хотя...
ถึงแม้ว่า...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Говоря научным языком...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Между прочим...
โดยบังเอิญ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Более того...
นอกจากนี้...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted