török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Согласие
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Я понимаю его/ее точку зрения.
Demek istediğini anlıyorum.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Я полностью согласен, что...
...'a tamamen katılıyorum.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Я всецело поддерживаю мнение, что...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Я совершенно не соголасен с...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Я совершенно не разделяю идею, что...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
И наоборот, ... показывает...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
В отличие от...
...'a karşın ...'daki ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... похоже на ..., если принять во внимание...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... и ... различаются в понимании ...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Первое...., второе, напротив, ...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Одно из различий между ... и ..., однако...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Я бы предположил, что...
Demek istediğim ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Мне кажется, что...
Bana öyle görünüyor ki ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Я считаю, что...
Bence ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
По моему мнению...
Benim bakış açıma göre ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я придерживаюсь мнения, что...
... görüşündeyim.
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Я полагаю, что...
İnancıma göre ... çünkü ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Нельзя не заметить, что ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Согласен.., но...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Действительно..., и все же ... остается фактом
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Согласен,... , и тем неменее
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Напротив,...
Ancak buna karşıt olarak ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
С одной стороны
Bir açıdan baktığımızda ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
С другой стороны...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Несмотря на
... olmasına rağmen
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Хотя...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Говоря научным языком...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Между прочим...
Antiparantez ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Более того...
Buna ilaveten ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted