svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Согласие
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Я понимаю его/ее точку зрения.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Я полностью согласен, что...
Jag håller helt med om att ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Я совершенно не соголасен с...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Я совершенно не разделяю идею, что...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
И наоборот, ... показывает...
I motsats till ..., ... visar ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
В отличие от...
... till skillnad från ... är...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... похоже на ..., если принять во внимание...
... liknar ... när det gäller ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... и ... различаются в понимании ...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Первое...., второе, напротив, ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Одно из различий между ... и ..., однако...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Я бы предположил, что...
Jag skulle säga att ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Мне кажется, что...
För mig verkar det som att ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Я считаю, что...
Enligt min åsikt ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
По моему мнению...
Från min synpunkt sett ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я придерживаюсь мнения, что...
Jag är av den uppfattningen att ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Я полагаю, что...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Нельзя не заметить, что ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Согласен.., но...
Visserligen ... men ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Действительно..., и все же ... остается фактом
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Согласен,... , и тем неменее
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Напротив,...
Tvärtom ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
С одной стороны
Å ena sidan ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
С другой стороны...
Å andra sidan ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Несмотря на
Trots ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Хотя...
Trots att ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Говоря научным языком...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Между прочим...
För övrigt/Förresten ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Более того...
Dessutom ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted