spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Согласие
En términos generales, coincido con X porque...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Я понимаю его/ее точку зрения.
Comprendo su planteamiento...
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Я полностью согласен, что...
Coincido totalmente en que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Respaldo completamente la idea de que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Я совершенно не соголасен с...
Difiero completamente en relación a...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Я совершенно не разделяю идею, что...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
И наоборот, ... показывает...
En contraste con..., ... muestra...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
В отличие от...
... en contraste con... es/son...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... похоже на ..., если принять во внимание...
... es similar a... en lo referente a...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... и ... различаются в понимании ...
... y... difieren en relación a...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Первое...., второе, напротив, ...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Одно из различий между ... и ..., однако...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Я бы предположил, что...
Podría decir que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Мне кажется, что...
A mi parecer...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Я считаю, что...
En mi opinión...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
По моему мнению...
Desde mi punto de vista...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я придерживаюсь мнения, что...
Soy de la opinión de que...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Я полагаю, что...
A mi parecer... debido a que...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Нельзя не заметить, что ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Согласен.., но...
Es cierto que..., pero...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Действительно..., и все же ... остается фактом
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Согласен,... , и тем неменее
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Напротив,...
Por el contrario,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
С одной стороны
Por una parte...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
С другой стороны...
Por otra parte...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Несмотря на
A pesar de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Хотя...
A pesar de que...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Говоря научным языком...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Между прочим...
Cabe acotar...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Более того...
Además,...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted