román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Согласие
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Я понимаю его/ее точку зрения.
Înţeleg punctul său de vedere.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Я полностью согласен, что...
Sunt în totalitate de acord că...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Я совершенно не соголасен с...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Я совершенно не разделяю идею, что...
Mă opun total ideii conform căreia...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
И наоборот, ... показывает...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
В отличие от...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... похоже на ..., если принять во внимание...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... и ... различаются в понимании ...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Первое...., второе, напротив, ...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Одно из различий между ... и ..., однако...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Я бы предположил, что...
Aş putea spune că...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Мне кажется, что...
Impresia mea este că...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Я считаю, что...
După părerea mea,...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
По моему мнению...
Din punctul meu de vedere...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я придерживаюсь мнения, что...
Sunt de părere că...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Я полагаю, что...
Convingerea mea este că... deoarece...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Нельзя не заметить, что ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Согласен.., но...
Admitem faptul că..., dar...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Действительно..., и все же ... остается фактом
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Согласен,... , и тем неменее
Se admite faptul că..., însă...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Напротив,...
Din contră,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
С одной стороны
Pe de o parte...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
С другой стороны...
Pe de altă parte...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Несмотря на
Contrar...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Хотя...
În ciuda faptului că...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Говоря научным языком...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Между прочим...
Întâmplător...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Более того...
Mai mult decât atât...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted