olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Согласие
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Я понимаю его/ее точку зрения.
Si può comprendere il punto di vista di...
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Я полностью согласен, что...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Я совершенно не соголасен с...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Я совершенно не разделяю идею, что...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
И наоборот, ... показывает...
A differenza di..., ... mostra...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
В отличие от...
In contrasto con..., .... è...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... похоже на ..., если принять во внимание...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... и ... различаются в понимании ...
... e... differiscono in termini di...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Первое...., второе, напротив, ...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Одно из различий между ... и ..., однако...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Я бы предположил, что...
Si potrebbe dunque affermare che...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Мне кажется, что...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Я считаю, что...
Secondo il mio punto di vista...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
По моему мнению...
Da una prospettiva prettamente personale...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я придерживаюсь мнения, что...
Sono dell'idea che...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Я полагаю, что...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Spostando l'attenzione verso...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Нельзя не заметить, что ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Согласен.., но...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Действительно..., и все же ... остается фактом
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Согласен,... , и тем неменее
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Напротив,...
Al contrario...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
С одной стороны
Da un lato...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
С другой стороны...
Dall'altro...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Несмотря на
A dispetto di...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Хотя...
Nonostante si ritenga che...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Говоря научным языком...
Scientificamente/Storicamente...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Между прочим...
A tal proposito...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Более того...
Inoltre...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted