német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Согласие
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Я понимаю его/ее точку зрения.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Я полностью согласен, что...
Ich stimme völlig zu, dass...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Я совершенно не соголасен с...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Я совершенно не разделяю идею, что...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
И наоборот, ... показывает...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
В отличие от...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... похоже на ..., если принять во внимание...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... и ... различаются в понимании ...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Первое...., второе, напротив, ...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Одно из различий между ... и ..., однако...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Я бы предположил, что...
Ich würde sagen, dass...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Мне кажется, что...
Es scheint mir, dass...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Я считаю, что...
Meiner Meinung nach...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
По моему мнению...
Von meinem Standpunkt aus...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я придерживаюсь мнения, что...
Ich bin der Ansicht, dass...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Я полагаю, что...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Нельзя не заметить, что ...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Согласен.., но...
Zugegebenermaßen... , aber...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Действительно..., и все же ... остается фактом
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Согласен,... , и тем неменее
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Напротив,...
Im Gegenteil...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
С одной стороны
Einerseits...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
С другой стороны...
Andererseits...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Несмотря на
Trotz...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Хотя...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Говоря научным языком...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Между прочим...
Im Übrigen...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Более того...
Darüber hinaus...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted