kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Согласие
一般来说,我同意...,因为...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
人们较倾向于同意...,因为...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Я понимаю его/ее точку зрения.
我能理解他/她的观点。
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Я полностью согласен, что...
我完全同意...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Я всецело поддерживаю мнение, что...
我完全赞同...的观点。
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
总的来说,我不同意...,因为...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
人们较倾向于不同意...,因为...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
我明白他的意思,但是完全不同意。
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Я совершенно не соголасен с...
我强烈不同意...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Я совершенно не разделяю идею, что...
我坚决反对...的观点
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
就...方面,...和...相似/不同
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
И наоборот, ... показывает...
和...比,...表明...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
В отличие от...
对比...,...是...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... похоже на ..., если принять во внимание...
在...方面,...和...是相似的
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... и ... различаются в понимании ...
在...方面,...和...不同
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Первое...., второе, напротив, ...
第一...,与此对比,第二...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Одно из различий между ... и ..., однако...
...和...的一个不同点是...,而...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Я бы предположил, что...
我想说的是...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Мне кажется, что...
对我来说,它像是...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Я считаю, что...
在我看来...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
По моему мнению...
我认为...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я придерживаюсь мнения, что...
我的观点是...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Я полагаю, что...
我相信...,因为...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
现在让我们分析/转到/研究...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Нельзя не заметить, что ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Согласен.., но...
诚然...,但是...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Действительно..., и все же ... остается фактом
...是对的,但是事实上...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Согласен,... , и тем неменее
诚然...,但是...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Напротив,...
相反...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
С одной стороны
一方面...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
С другой стороны...
另一方面...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Несмотря на
尽管...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Хотя...
尽管...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Говоря научным языком...
从科学/历史角度讲...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Между прочим...
附带说一句...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Более того...
此外...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted