hindi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Согласие
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Я понимаю его/ее точку зрения.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Я полностью согласен, что...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Я всецело поддерживаю мнение, что...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Я совершенно не соголасен с...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Я совершенно не разделяю идею, что...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
И наоборот, ... показывает...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
В отличие от...
... की तुलना मे, ... ... है.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... похоже на ..., если принять во внимание...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... и ... различаются в понимании ...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Первое...., второе, напротив, ...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Одно из различий между ... и ..., однако...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Я бы предположил, что...
मेरा मानना है कि...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Мне кажется, что...
मुझे लगता है कि...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Я считаю, что...
मेरी राय है कि...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
По моему мнению...
मेरे दृष्टिकोण से
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я придерживаюсь мнения, что...
मेरा मानना है कि
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Я полагаю, что...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Нельзя не заметить, что ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Согласен.., но...
यह सच है कि..., लेकिन...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Действительно..., и все же ... остается фактом
यह सच है कि..., लेकिन...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Согласен,... , и тем неменее
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Напротив,...
इसके विपरीत
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
С одной стороны
एक तरफ से...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
С другой стороны...
दूसरी तरफ से
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Несмотря на
इन... के होते हुए भी...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Хотя...
इन... के होते हुए भी...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Говоря научным языком...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Между прочим...
वैसे...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Более того...
इसके अतिरिक्त...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted