görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Согласие
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Я понимаю его/ее точку зрения.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Я полностью согласен, что...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Я совершенно не соголасен с...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Я совершенно не разделяю идею, что...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
И наоборот, ... показывает...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
В отличие от...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... похоже на ..., если принять во внимание...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... и ... различаются в понимании ...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Первое...., второе, напротив, ...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Одно из различий между ... и ..., однако...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Я бы предположил, что...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Мне кажется, что...
Μου φαίνεται ότι...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Я считаю, что...
Κατά την γνώμη μου...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
По моему мнению...
Κατά την δική μου άποψη...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я придерживаюсь мнения, что...
Είμαι της γνώμης ότι...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Я полагаю, что...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Нельзя не заметить, что ...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Согласен.., но...
Βεβαίως..., αλλά...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Действительно..., и все же ... остается фактом
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Согласен,... , и тем неменее
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Напротив,...
Αντιθέτως, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
С одной стороны
Από τη μία...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
С другой стороны...
Από την άλλη...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Несмотря на
Παρόλο που...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Хотя...
Παρά το γεγονός ότι...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Говоря научным языком...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Между прочим...
Παρεμπιπτόντως...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Более того...
Επιπροσθέτως...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted