finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Согласие
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Я понимаю его/ее точку зрения.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Я полностью согласен, что...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Я совершенно не соголасен с...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Я совершенно не разделяю идею, что...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
И наоборот, ... показывает...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
В отличие от...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... похоже на ..., если принять во внимание...
... muistuttaa ... suhteessa...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... и ... различаются в понимании ...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Первое...., второе, напротив, ...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Одно из различий между ... и ..., однако...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Я бы предположил, что...
Voisin sanoa, että...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Мне кажется, что...
Vaikuttaa siltä, että...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Я считаю, что...
Mielestäni...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
По моему мнению...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я придерживаюсь мнения, что...
Olen sitä mieltä, että...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Я полагаю, что...
Uskon, että..., sillä...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Нельзя не заметить, что ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Согласен.., но...
Kieltämättä..., mutta...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Действительно..., и все же ... остается фактом
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Согласен,... , и тем неменее
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Напротив,...
Päinvastoin...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
С одной стороны
Toisaalta...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
С другой стороны...
Toisaalta...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Несмотря на
Huolimatta...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Хотя...
Huolimatta siitä, että...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Говоря научным языком...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Между прочим...
Ohimennen...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Более того...
Lisäksi...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted