dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Согласие
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Я понимаю его/ее точку зрения.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Я полностью согласен, что...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Я совершенно не соголасен с...
Jeg er stærkt uenig i at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Я совершенно не разделяю идею, что...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
И наоборот, ... показывает...
I modsætning til..., ...viser...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
В отличие от...
...i modsætning til... er...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... похоже на ..., если принять во внимание...
...er lig... i forbindelse med
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... и ... различаются в понимании ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Первое...., второе, напротив, ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Одно из различий между ... и ..., однако...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Я бы предположил, что...
Jeg ville sige at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Мне кажется, что...
For mig virker det som om at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Я считаю, что...
Efter min mening...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
По моему мнению...
Fra mit synspunkt...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я придерживаюсь мнения, что...
Jeg er af den mening at...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Я полагаю, что...
Det er min opfattelse at... fordi...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Нельзя не заметить, что ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Согласен.., но...
Indrømmet..., men...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Действительно..., и все же ... остается фактом
Er det sandt at..., men faktum er at...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Согласен,... , и тем неменее
Selvom, ikke desto mindre...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Напротив,...
Derimod,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
С одной стороны
På den ene side...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
С другой стороны...
På den anden side...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Несмотря на
På trods af...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Хотя...
Til trods for det faktum at...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Говоря научным языком...
Videnskabeligt/historisk set...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Между прочим...
I øvrigt...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Более того...
Endvidere...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted