thai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si può comprendere il punto di vista di...
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
ฉันยอมรับว่า...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Sostengo l'idea secondo la quale...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
A differenza di..., ... mostra...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
In contrasto con..., .... è...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... è simile a ... in quanto entrambi...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... e... differiscono in termini di...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Si potrebbe dunque affermare che...
ฉันจะพูดว่า...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
ดูเหมือนว่า...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Secondo il mio punto di vista...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Da una prospettiva prettamente personale...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Sono dell'idea che...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Spostando l'attenzione verso...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
ยอมรับ...แต่...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Al contrario...
ในทางตรงกันข้าม...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Da un lato...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Dall'altro...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A dispetto di...
ถึงแม้ว่า...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Nonostante si ritenga che...
ถึงแม้ว่า...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientificamente/Storicamente...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
A tal proposito...
โดยบังเอิญ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Inoltre...
นอกจากนี้...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted