török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si può comprendere il punto di vista di...
Demek istediğini anlıyorum.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
...'a tamamen katılıyorum.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Sostengo l'idea secondo la quale...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
A differenza di..., ... mostra...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
In contrasto con..., .... è...
...'a karşın ...'daki ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... è simile a ... in quanto entrambi...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... e... differiscono in termini di...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Si potrebbe dunque affermare che...
Demek istediğim ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Bana öyle görünüyor ki ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Secondo il mio punto di vista...
Bence ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Da una prospettiva prettamente personale...
Benim bakış açıma göre ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Sono dell'idea che...
... görüşündeyim.
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
İnancıma göre ... çünkü ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Spostando l'attenzione verso...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Al contrario...
Ancak buna karşıt olarak ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Da un lato...
Bir açıdan baktığımızda ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Dall'altro...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A dispetto di...
... olmasına rağmen
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Nonostante si ritenga che...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientificamente/Storicamente...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
A tal proposito...
Antiparantez ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Inoltre...
Buna ilaveten ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted